25 let od přijetí Pekingu – Česká společnost stagnuje

V roce 2020 uplynulo 25 let od 4. světové konference OSN o ženách v Pekingu. Tato konference byla přelomová – vznikla Pekingská akční platforma, která definovala dvanáct oblastí kritických pro postavení žen a doporučila kroky k jejich zlepšení. Akční platforma se zabývá globálními problémy, které jsou stále aktuální a ovlivňují ženy a dívky. Patří mezi […]

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +25

Ženy a česká společnost

Ženy a česká společnost – Peking +25 byla vydána v roce 2021 a hodnotí období let 2016 – 2020. Stínová zpráva vychází z oficiální vládní zprávy National Review o plnění Pekingské deklarace a reflektuje některá doporučení ze stínové zprávy Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v ČR 2016 – 2020 (CEDAW) vydané Českou ženskou lobby. […]

+25 let Pekingské deklarace

25 let od Pekingské deklarace a shrnující světové hodnocení pekingské akční platformy (Peking +25) se uskutečnilo během 64. zasedání OSN – Komise pro postavení žen (CSW64) v New Yorku dne 9. března 2020. A výsledek? 131 zemí přijalo na 274 zákonných úprav pro podporu rovnoprávnosti a rovných příležitostí pro ženy. V zemích, kde byly zavedeny […]

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +20

Ženy a česká společnost

Ženy a česká společnost – Hodnocení implementace Pekingské akční platformy – Peking +20 byla vydána v roce 2016. Ke konci roku 2015 pak opět vyšla i Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 a také šestá periodická zpráva České republiky o plnění závazků plynoucích z ratifikované ÚmluvyOSN pro odstranění všech […]

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +15

Ženy a česká společnost

Stínové zprávy k Pekingské akční platformě mají své vlastní číslování, které se počítá od konference v roce 1995, +15 je tedy stínová zpráva, která se vztahuje k období po patnácti letech od Pekingské konference.. Ženy a česká společnost – Hodnocení implementace Pekingské akční platformy – Peking +15 byla vydána v roce 2010. Tato zpráva a […]

Národní zprávy o plenění „Pekingu“

Národní zprávy o plnění Pekingské deklarace a akční platformy zpracovává Úřad vlády ČR pod Názvem: Implementation of the Beijing declaration and platform for action (1995) and the ouctcomes of the twenty-third special session of the general assembly (2020) in the context of the twenty anniversary of the fourth world conference on women and the adoption […]