25 let od Pekingské deklarace a shrnující světové hodnocení pekingské akční platformy (Peking +25) se uskutečnilo během 64. zasedání OSN – Komise pro postavení žen (CSW64) v New Yorku dne 9. března 2020.

A výsledek? 131 zemí přijalo na 274 zákonných úprav pro podporu rovnoprávnosti a rovných příležitostí pro ženy.

V zemích, kde byly zavedeny kvóty se do národních parlamentů dostalo až 30 % žen, v ostatních zemích bez kvót ženy dosahují maxima 18 %.

Od roku 1995 nastal pokles (vždy mluvíme o oněch 189 zemích) žen žijících v extrémní chudobě (na základě hodnocení států). V roce 1995 žilo v chudobě 36 % žen a rodin, v roce 2020 pak 10 %. Hodnocení ovšem probíhalo na základě dostupných národních zpráv do roku 2019, tedy před pandemií.

Gender Pay Gap poklesl z 31 % na 16 %, pokud bereme v úvahu všechny hodnocené země dohromady.

Novým fenoménem je cyber-šikana, jedna z deseti žen má zkušenost se šikanou, obtěžováním nebo virtuálním násilím na internetu. Číslo může být (a pravděpodobně je) podstatně vyšší. Stejně tak s rostoucím množstvím žen, které veřejně vystupují na ochranu lidských práv, roste i počet obětí na straně aktivistek, feministek, právniček a reportérek, které veřejně kritizují společenské a politické systémy diskriminující ženy nebo vystupují na obranu práv LGBT+ komunity. Od roku 2015 bylo zavražděno na 187 žen napříč 41 zeměmi.

Infografika je vypracovaná ve vztahu k posunům na Ukrajině.

Zdroj: UNDP Ukraine, 2020

Banner zasedání OSN.
Infografika ke stažení