ženy

a česká
společnost

Efektivní zajištění lidských práv žen vyžaduje komplexní pochopení společenských struktur a mocenských vztahů, které tvoří nejen zákony a politika, ale také ekonomika, sociální dynamika a rodinný a komunitní život.

Genderové stereotypy musí být odstraněny, aby ženy již nebyly vnímány ve světle toho, co by ženy „měly“ dělat, a místo toho byly vnímány takové, jaké jsou: jedinečné individuality s vlastními potřebami a touhami.

zeny a chudoba

ženy a chudoba

Ženy a vzdělávání

Ženy a vzdělávání

ženy a zdraví

Ženy a zdraví

Násilí na ženách

Násilí na ženách

Ženy a ozbrojený konflikt

Ženy a ozbrojený konflikt

Ženy a hospodářství

Ženy a hospodářství

Ženy u moci a v rozhodovacích pozicích

Ženy u moci

Institucionální zajištění

Institucionální zajištění

Ženy a česká společnost

Ženy a lidská práva

Ženy a média

Ženy a média

Ženy a česká společnost

Ženy a životní prostředí

Žena - dívka

Žena - dívka

Celá zpráva ke stažení

Ženy a česká společnost