Národní zprávy o plnění Pekingské deklarace a akční platformy zpracovává Úřad vlády ČR pod Názvem: Implementation of the Beijing declaration and platform for action (1995) and the ouctcomes of the twenty-third special session of the general assembly (2020) in the context of the twenty anniversary of the fourth world conference on women and the adoption of the Beijing declaration and platfrom for action 2015.

Povinnost pro ČR vyplývá z toho, že státy, které se připojily k Pekingské deklaraci a akční platformě se také zavázaly, že v pětiletých intervalech budou zpracovávat zprávu o plnění na národní úrovni. Členské státy OSN odevzdávají tuto zprávu Evropské hospodářské komisi OSN (United Nations Economic Commission for EuropeUNECE nebo ECE).

Pokud vás tedy zajímají hodnocení a priority České republiky na každých pět let, předkládáme jednotlivé zprávy ke stažení.