Ženy a česká společnost – Peking +25 byla vydána v roce 2021 a hodnotí období let 2016 – 2020.

Stínová zpráva vychází z oficiální vládní zprávy National Review o plnění Pekingské deklarace a reflektuje některá doporučení ze stínové zprávy Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v ČR 2016 – 2020 (CEDAW) vydané Českou ženskou lobby.

V rámci hodnocení každého definovaného cíle Pekingské akční platformy identifikujeme první známé dopady pandemie covid-19 na ženy v České republice, jde o první útržkovité poznatky z posledních dvou let (zvyšující se jev domácího násilí, náročnost vzdělávání v online prostředí, ženy v šedé ekonomice atd.). V tuto chvíli nemáme dostatek dat a analýz, abychom mohli do hloubky popsat všechny jevy, které jsou již nyní známé, očekávané nebo tušené. Hlubší analýza nás teprve čeká v nadcházejícím období 2021-2025.

Kapitoly, které určitě stojí za pozornost pak jsou například méně společensky „bolestivé“ cíle – ženy a životní prostředí nebo dívky v české společnosti. tyto témata jsou dlouhodobě přehlížena.

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +25 vyšla za laskavé podpory nadace Heinrich-Böll-Stiftung e.V. v Praze.

Impresum

Vydává: cats2cats z.s. (www.cats2cats.org), Bořivojova 35, Praha 3, 130 00

Editorka: Mgr. Petra Kubálková

Autorský týmy: Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, JUDr. Lucie Hrdá, PhDr. Markéta Hronková, PhDr. Eliška Kodyšová PhD., Mgr. Petra Kubálková, Mgr. Romana Marková Volejníčková, Mgr. Míla O’Sullivan Ph.D., PhDr. Marie Pospíšilová PhD., Bc. Zuzana Rejchová, Mgr. Linda Sokačová, Mgr. Veronika Šprincová

Autorka ilustrací: Tereza Vašková

Praha, 2021

ISBN: 978-80-908463-0-2