Stínové zprávy k Pekingské akční platformě mají své vlastní číslování, které se počítá od konference v roce 1995, +15 je tedy stínová zpráva, která se vztahuje k období po patnácti letech od Pekingské konference..

Ženy a česká společnost – Hodnocení implementace Pekingské akční platformy – Peking +15 byla vydána v roce 2010. Tato zpráva a její struktura formovala všechny následující zprávy vedené editorkou Petrou Kubálkovou.

Zprávu vydalo Centrum ProEquality, které bylo spin-offem Otevřené společnost o.p.s. a v letech 2008 – 2010 udávalo směřování vývoje ženských práv v české společnosti spolu s Gender Studies, Nesehnutím nebo Českým svazem žen. Centrum ProEquality ukončilo svou činnost v roce 2012.

Stínová zpráva Peking +15 byla výjimečná jednou věcí, jako první zpráva mapovala všech dvanáct cílů v jednom dokumentu a to včetně kapitoly „Ženy a ozbrojený konflikt“ pro kterou v této době neexistovala dostatečná expertní základna a téma se teprve budovalo.

Stínovou zprávu financovala nadace Friedrich-Ebert-Stiftung.

Stínové zprávě Peking +15 předcházela ještě jedna zpráva o stavu lidských (ženských) práv a to Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (2008) vydaná v rámci Centra ProEquality a financovaná Nadací OSF Praha. Tuto zprávu editosky zaštítili Irena Smetáčková a Petr Pavlík. Jmenovaná stínová zpráva ovšem nevycházela zcela s Pekingské akční platformy.

Impresum

Vydala Otevřená spolčnost o.p.s.

Editorky: Bc. Petra Kubálková, Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská

Autorský tým: Mgr. Michaela Appeltová; MUDr. Milena Černá; Blanka Hančilová, PhD, JUDr. Barbara Havelková, LL.M.; Mgr. Martina Hronová; Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová; Lucie Jarkovská, PhD; PhDr. Eva Křížová, PhD; Bc. Petra Kubálková; Mgr. Míla O’Sullivan; Zdena Prokopová; Mgr. Linda Sokačová; Petra Sovová; Ing. Blanka Šimůnková, M.A.; Mgr. Veronika Šprincová; Mgr. Hana Víznerová; Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská; Mgr. David Zahumenský

Odborné konzultace: Markéta Kristová (J. Ženy a média)

ISBN: 978-80-87110-19-5