Ženy a česká společnost – Hodnocení implementace Pekingské akční platformy – Peking +20 byla vydána v roce 2016.

Ke konci roku 2015 pak opět vyšla i Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 a také šestá periodická zpráva České republiky o plnění závazků plynoucích z ratifikované Úmluvy
OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) (leden 2016), obě zprávy vydala Česká
ženská lobby a stínová zpráva Ženy a česká společnost — Peking +20 reflektuje nálezy a doporučení obou těchto zpráv.

Zpráva reflektuje již Národní zprávu o implementaci Pekingské akční platformy, kterou zpracovává Úřad vlády ČR. Nejsilnějším poselství národní zprávy je potřeba posílení nástrojů a politik související se slaďováním rodinného a pracovního života.

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +20 byla financována ze soukromých zdrojů a firmou C2C Solutions Group s.r.o.

V červnu 2015 pak vyšla ještě jedna publikace, která sleduje strukturu Pekingské akční platformy – Jak je to s genderovou demokracií v České republice? pod záštitou nadace Heinrich-Böll-Stiftung.

Impresum

Vydává: cats2cats z.s. (www.cats2cats.org), Bořivojova 35, Praha 3, 130 00

Editorka: Bc. Petra Kubálková
Autorský tým: Mgr. Lucie Benešová, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra
Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, Bc. Petra Kubálková, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, Mgr.
Alžběta Možíšová, Mgr. Míla O’Sullivan, Ing. Blanka Šimůnková, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm
Čáslavská

Odborné konzultace: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (Ženy a zdraví)

Praha, 2016

ISBN 978-80-260-9758-7